ขบวนการผลิตแผ่นอะคริลิคที่เด่นสำหรับช่างผู้ชำนาญ

ด้วยว่าขบวนการผลิตแผ่นอะคริลิค จะมี 2 แนวทางควบคู่กัน คือ

1.การผลิตด้วยกระบวนการหลอมแบบต่อเนื่อง                    2.การผลิตด้วยกระบวนการหล่อแบบไม่ติดต่อกัน

วิธีการผลิตอะคริลิคพลาสติกทั้ง 2 แนวทางนี้ จะมีความต่างกัน คือ การหล่อแบบต่อเนื่องจะทำขึ้นโดยการลำเลียงของสายพานสองเส้นที่มีความเคลื่อนไหวอยู่สม่ำเสมอ และการหลอมแบบไม่ต่อเนื่อง ก็จะทำขึ้นในเบ้าหล่อหรือพิมพ์ ซึ่งข้อยุติที่ได้ก็จะมีความเหลื่อมล้ำกัน

คุณสมบัติอันเป็นหน้าเป็นตาของอะคริลิคพลาสติก

1.มีความหนาแน่นที่ 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรจึงคงทนต่อแรงกระทุ้งได้ดี

2.มีจุดหลอมเหลวอยู่ที่อุณหภูมิราว 130-140 องศา และมีจุดเดือดอยู่ที่อุณหภูมิ 200 เซลเซียส

3.สามารถทนต่อแรงกระทบได้สูง แต่ก็มีความคงทนลดลงโพลิคาร์บอเนตและพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่นได้

4.มีเนื้ออ่อน จึงอาจทำเอาเกิดรอยขูดขีดได้ง่าย

5.มีการกระเด้งกลับที่ร้อยละ 4 พร้อมทั้งแสงสว่างอาจจะส่งแสงผ่านได้มากถึงอัตราร้อยละ 92

6.มิค่อยทนต่อตัวทำลายหลายประเภทพร้อมๆ กัน จึงจำต้องพึงระวังอย่าให้อะคริลิคอยู่ติดตัวทำลายนั้นๆ

7.สามารถแข็งแรงต่อภาวะแวดล้อมได้ได้เปรียบพลาสติกชนิดอื่นๆ

ในขบวนการผลิตแผ่นอะคริลิค จึงมิใช่เรื่องยุ่งยากถ้าเรานั้นเพียรทำความเข้าใจหาความรอบรู้ไม่ว่าจะข้างในห้องเรียนหรือ นอกห้องเรียน เอามาเป็นประสบการณ์ต่อยอดในอนาคตหากเราตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอะคริลิค คงมิใช่วิธีการการทำก็มีที่อีกหลายที่ฐานให้เข้าเรียนต่อจากนั้น