ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระดาษ Paper Straw

 

อุตสาหกรรมกระดาษเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ มีอายุมากกว่า 100 ปีและมีโรงงานผลิตหลายแห่งในอินเดียที่จัดหางานให้กับประชาชน โรงสีเหล่านี้ผลิต Paper Straw ทุกประเภทที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมีการใช้วัตถุดิบสามประเภทที่แตกต่างกันในการผลิตกระดาษซึ่งรวมถึงวัสดุจากการเกษตรไม้และวัสดุเหลือทิ้งจากกระดาษ วันนี้มีมากกว่าร้อยโรงงานในอินเดียซึ่งกำลังขยายตัวในอัตราที่มหาศาล

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการปรับความทันสมัยหลายประเภทในอุตสาหกรรม Paper Straw เหล่านี้สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษของอินเดียแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านต่างๆของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมได้ใช้เทคนิคใหม่และทักษะการบริหารขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของภาค วันนี้มีนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากที่ตั้งโรงงานใหม่ในอินเดีย เคาน์ตีได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตPaper Straw ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้รัฐบาลได้ริเริ่มหลายขั้นตอนเพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้รัฐบาลได้ริเริ่มหลายขั้นตอนเพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรมนี้ในประเทศ Paper Straw ทำมือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่พบมากที่สุดที่ใช้ในด้านต่างๆ อุตสาหกรรมนี้ให้โอกาสการจ้างงานแก่ประชากรในชนบทในวงกว้าง มันแทบจะไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเนื่องจากวัตถุดิบทั้งหมดสามารถได้มาจากการรีไซเคิลของเสียทางการเกษตรเช่นกล้วยดิบผ้าขี้ริ้วปอกระเจาฟางและอื่น ๆ อีกมากมาย อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทำมือผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากแม้ในตลาดต่างประเทศ กล่อง Paper Straw กระเป๋ากรอบรูปไดอารี่อัลบั้มและอื่น ๆ

เป็นสินค้ายอดนิยมที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มจำนวนคงที่ของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและโรงเรียนในประเทศมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในความต้องการหนังสือและผลิตภัณฑ์ Paper Straw อื่น ๆ ในอินเดียแม้ว่าความต้องการผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์นี้เพิ่มขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยังคงเผชิญกับปัญหาเล็กน้อย การจัดหาวัตถุดิบเส้นใยเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

เนื่องจากวัตถุดิบจากป่าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงและจัดหาได้ยาก

เนื่องจากวัตถุดิบจากป่าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงและจัดหาได้ยากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าเยื่อกระดาษเพื่อการผลิต สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรม Paper Straw ด้านอุตสาหกรรมมีค่าขนส่งและค่าขนส่งจำนวนมากเพื่อนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศส่วนใหญ่ของ บริษัท ในประเทศมีการขยายและทันสมัยซึ่งมีผลต่อราคาของผลิตภัณฑ์

เหล่านี้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประเทศผลิตกระดาษประมาณ 16 ล้านตันทุกปีจากการศึกษาล่าสุด มีขอบเขตไม่ จำกัด สำหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งค่อนข้างชัดเจนจากสถานการณ์ปัจจุบันของภาค หลอดกระดาษมีอุตสาหกรรมและ บริษัท ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในอินเดียที่ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษเพียงอย่างเดียว ด้วยเทคนิคการสร้างความทันสมัยที่แพร่หลายและความพยายามในการขยายตัวอุตสาหกรรมจะจัดหาตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศในอนาคต

Comments are closed.