กินเวย์โปรตีนในช่วงเวลาไหนถึงจักดีและได้คุณสมบัติมากที่สุด

ช่วงตื่นนอน ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ร่างกายของเราตากอากาศไปตรงเวลานานโดยที่ไม่มีสารอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายของเรา จึงทำเอาได้โอกาสที่กล้ามเนื้อจะสลายได้ในระยะนี้ เพราะฉะนั้นการรับประทานเวย์โปรตีนในระยะเวลาตื่นนอนจะสามารถช่วยเหลือปกปักรักษาการสลายของกล้ามได้ดี เพราะตัวเวย์โปรตีนนั้นซึมซับได้รวดเร็วกว่าการกินอาหารปกติ แต่ถึงอย่างไรควรทานอาหารปกติไปด้วย

ช่วงหลังออกกำลัง ระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เด่นที่สุดเพราะ เป็นตอนที่ร่างกายได้พักผ่อนจากการใช้กล้ามเนื้ออย่างรุนแรงในการฝึกฝน เพราะฉะนั้นการทานเวย์ในระยะนี้ จะอาจจะเป็นเหตุให้ร่างกายซึมซับเอาเวย์โปรตีนเข้าไป เสริมสร้างพร้อมทั้งแก้ไขส่วนที่สึกกร่อนได้เร็วขึ้น พร้อมด้วยมื้อที่บริโภคหลังการหัด ไม่ก็การบริหารร่างกายนี้ก็เป็นมื้ออาหารที่เด่นมากๆด้วย

ช่วงก่อนนอน ช่วงนี้ก็เป็นพักๆที่สำคัญอย่างเดียวกันนั่นเพราะว่าในระหว่างที่ร่างกายเรากำลังพักผ่อนหย่อนใจร่างกายก็พึงปรารถนาโปรตีนไปซ่อมแซม กล้ามเนื้อที่ขาด พร้อมทั้งหรอ ฉะนั้นการรับประทานเวย์โปรตีนในช่วงเวลาก่อนนอนก็จะสามารถเป็นเหตุให้ร่างกายมีโปรตีนพอเพียงในการบูรณะในระหว่างที่เราหลับ พร้อมกับเป็นเหตุให้เบาๆอาการปวดไปใด้บ้างภายหลังตื่น

ระยะเวลาที่เรากระหาย ช่วงเวลาที่ร่างกายมีสารอาหารการกินมิพอเพียง โดยความอยากนั้นจริงๆแล้วก่อเกิดจากการที่ท้องว่างไม่ก็ไร้อาหารไปโดนที่ผิวหนังของกระเพาะจึงเป็นเหตุให้เกิดอาการหิวข้าว ไม่ก็เจ็บท้องขึ้นมา การรับประทานเวย์พร้อมกับผลาผลไม่ก็การปั่นประสานกันก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะว่าเว้นแต่ว่าเราจะไม่จำเป็นจะต้องทนหิวข้าวแล้ว ยังได้รับโปรตีนกลับเข้าภายในร่างกายด้วย

Comments are closed.